• Åbningstider
  • Mandag 6:00-17:00
  • Tirsdag 6:00-17:00
  • Onsdag 6:00-17:00
  • Torsdag 6:00-17:00
  • Fredag 6:00-16:00
 • Lundsager 1 5540 Ullerslev
 • Tlf.: 45 63 35 08 84 info@bornehuset-ullerslev.dk

Forsikring

Home Forsikring

Ulykkesforsikring:

Børn i den selvejende, private Børnehaven Floravej er omfattet af en ulykkesforsikring med begrænset dækning i forbindelse med tilskadekomst med tænder, briller eller personskade.

Anmeldelse af skade sker via børnehaven.

Vi kan anbefale, at der også tegnes en egen ulykkesforsikring til dækning af dit barn – den vil altid komme først ved en evt. skade. Det anbefales, at familie-ulykkesforsikring er tegnet, når barnet begynder i børnehaven.

Erstatningspligt:

Børnehaven er ikke ansvarlig for de ting børnene medbringer i børnehaven. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henvises forældrene til at klare dette indbyrdes.

Børn er i princippet ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætligt/uagtsomt på børnehavens bygninger, inventar eller materiel. Denne slags skader kan, afhængigt af barnets alder m.v., medføre et erstatningskrav.