Glemt detaljer?

Bestyrelsen

Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser fra forældrene

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen for institutionen har et selvstændigt tilsynsansvar og skal påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.
Bestyrelsen har ansvar som arbejdsgiver og derfor ansvarlig for ansættelse af personale.
Der afholdes ca. 10 møder om året.
Bestyrelsen er aktiv i deres formidling af deres arbejde i bestyrelsen, bl.a. gennem referater fra diverse møder og arrangementer.

Bestyrelse
Susanne Findsen, Formand
Mette Mott, Næstformand

Mette er mor til Sebastian på Sommerfuglene og Alberte på Mariehønsene og
arbejder som sygeplejerske på Odense Universitets Hospital. Gift med Casper og bor i Ullerslev.
"Mit ansvarsområde i bestyrelsen er husets politikker om dagligdagen i huset."

mail:mettenielsen2144@hotmail.com

Bo Sveigaard, Medlem
Maria Andersen, Medlem
Camilla Munk Frandsen, Suppleant
Stine Printz Nielsen, Suppleant
Camilla Christensen
Stine Pedersen
TOP