• Åbningstider
  • Mandag 6:00-17:00
  • Tirsdag 6:00-17:00
  • Onsdag 6:00-17:00
  • Torsdag 6:00-17:00
  • Fredag 6:00-16:00
 • Lundsager 1 5540 Ullerslev
 • Tlf.: 45 63 35 08 84 info@bornehuset-ullerslev.dk

Virksomhedsplan

Home Virksomhedsplan

Hvem er vi

Børnehuset i Ullerslev har eksisteret siden 1971. Børnehuset startede som en selvejende institution og var dette frem til 2010, hvor den blev en privat aldersintegreret daginstitution hvor børn i alderen 0-6 år har deres daglige gang, fordelt på 2 børnehave grupper og 1 vuggestue. Vi er normeret til 35 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Vuggestuen kan opnormeres med op til 2 børn i perioder, hvis børnehavegruppen ikke er fyldt op.

Børnehusets åbningstider er:

Man – torsdag 6-17

Fredag 6-16

Mariehønestuen: som er vuggestuegruppen for de 0-3-årige.

Normering:

en pædagog på 37 timer

en pædagogisk assistent på 37 timer

en medhjælper på 32 timer

Stuens beskrivelse:

Mariehønestuen er en vuggestue, vi har børn mellem 6 måneder og op til 3 år. Det er her at de skal lære at være afsteduden mor og far. På stuen har vi fokus på at skabe trygge rammer og støtte børnene i at danne gode relationer og hjælpe dem med at blive selvhjulpne, samt sikre at de udvikler sig sprogligt og motorisk.

Sommerfuglestuen: børnehavegruppe for de 3-4 ½/ 5

Normering:

En pædagog på 37 timer /der også varetager kontor arbejde

En pædagogisk assistent på 32 timer

Stuens beskrivelse:

Sommerfuglestuen er mellemgruppen, det er her man starter sit børnehaveliv. Når man starter her kommer man enten fra vuggestue eller fra dagpleje. Det kan være en stor omvæltning for et ”lille” barn at skulle navigere blandt de ”store” børn. Børnene er rigtig gode til at hjælpe hinanden og til at passe på hinanden, så det plejer at gå rigtig godt meget hurtigt. Vi arbejder meget med relationer, med kommunikation og med adfærd. Hvordan er vi overfor hinanden, hvordan taler vi til hinanden, hvad gør vihvis en gør noget man ikke vil have, hvordan siger jeg stop osv. osv. Der er plads til atvi er forskellige og mulighed for at alle bliver hørt.

Græshoppestuen: børnehavegruppe for de 4 ½-5 og til skolestart.

Normering:

En pædagog på 37 timer

En medhjælper på 37 timer Stuernes beskrivelse

Vi øver forskellige ting, f.eks. spise med kniv og gaffel, vente på tur og rundkreds/samling hvor vi snakker om hvad vi har lavet i dagens løb og lærer ugedage, måneder, datoer, årstider, vind og vejr.Vi laver mange kreative ting, vi går ture i nærmiljøet hvor vi også lærer om trafikken og naturen.

I Børnehuset arbejder vi med de styrkede pædagogiske læreplaner, og her vil vi fremhæve og beskrive 3 af læreplanstemaerne.

Billede af læringsblomsten

 

Leg:

En stor del af dagen er legen et stort omdrejningspunkt for børnene. Igennem legen lærer børnene mange forskellige færdigheder såsom: sociale kompetencer, de mærkersig selv og andre, sprog, fantasien kommer i gang, værdi for sig selv og andre.

Det er vigtigt at vi voksne understøtter legen, det kan være i forhold til at inkludere andre børn, hjælpe børnene videre hvis de er gået stå i legen, konflikthåndtering, vi lader også børnene lege uden voksen indblanding, men vi er på sidelinjen og observerer og kan komme med input hvis der opstår behov for det.

 

Børnefællesskaber:

I børnehuset gør vi meget for at vi er ET hus og gør mange daglige ting på kryds og tværs af huset. Dette skaber mange forskellige fællesskaber, store og små grupper der ikke er alders opdelt.

Vi har fælles værksteder på kryds/tværs af alle tre stuer ca. 4 gange om året, vi går udog udforsker nærmiljøet sammen, hver 14. dag er vi på plejehjemmet og synger og leger sammen med beboerne, dette skaber også en sammenhæng til nærmiljøet. (Aflyst pga. Corona)

Vi har hver fredag fælles sang og hvor huset sørger for formiddagsmad. Her er det ofte fællesvalgte sange (årstid/højtid bestemt). Vi griber også stemningen i nuet og danser rundt i hele huset, synger og griner sammen både børn og voksne.

Igennem fællesskaber skaber børnene nye venskaber, finder deres roller i gruppen, lærer at vise omsorg/empati over for andre børn/voksne yngre og ældre, de griner/græder med hinanden.

 

Forældresamarbejde:

Et godt forældresamarbejde består af god dialog om jeres barn/børnene. Igennem dialog er det vores mål at skabe mest muligt kendskab om barnet, så vi bedst muligt kan hjælpe og støtte det enkelte barn og børnegruppen. Vi i børnehuset giver faglig tilbagemelding om børnenes trivsel i Børnehuset, og som forældre giver I os meldingerom børnenes trivsel uden for børnehaven, da det er to vidt forskellige miljøer.

Når vi samarbejder om barnet, føler det at vi gerne vil det og at vi arbejder mod samme mål, nemlig at barnet har det godt.

Den overordnede kommunikation foregår i disse tider via Parent, så I kan følge med i, hvad jeres barn/børn laver i det daglige.